Artikel
2 apr '24
2 april '24
3 min

Deze 7 competenties heeft een leerkracht nodig

Overweeg je een carrièreswitch naar het onderwijs? Dan vraag je jezelf misschien af of je wel de juiste competenties hebt. Goed om te weten is dat in het basis- en voortgezet onderwijs zeven competenties genoemd worden waar een leerkracht aan moet voldoen. De zeven onderwijscompetenties zijn geformuleerd door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren. Vandaar dat de competenties ook wel SBL competenties worden genoemd. Welke competenties het zijn, dat vertellen we je hier.

1. Interpersoonlijk competent

Om ervoor te zorgen dat school een veilige plek is voor leerlingen moet je als leerkracht beschikken over interpersoonlijke competenties. Dat houdt in dat je ervoor zorgt dat er een fijne omgang is tussen jou en de kinderen en de kinderen onderling. Je moet goed leiding kunnen geven, waarmee je een vriendelijke en meewerkende sfeer in de klas creëert.

Door verbale- en non-verbale communicatietechnieken toe te passen communiceer je effectief met je leerlingen. Zo ga je een professionele en persoonlijke relatie aan en weet je tegelijkertijd goed waar jouw leerlingen behoefte aan hebben.

2. Pedagogisch competent

Als leerkracht draag je bij aan de sociaal-emotionele en morele ontwikkelingen van kinderen. Aan jou de belangrijke taak om kinderen te helpen om een zelfstandig en verantwoordelijk persoon te worden. Om deze verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet je als leerkracht pedagogisch competent zijn.

Een leerkracht die pedagogisch competent is weet een veilige leeromgeving te creëren waarin leerlingen weten dat ze erbij horen en welkom zijn. Daarnaast herken je pestgedrag en weet je hoe je kinderen leert wat de consequenties van hun gedrag zijn.

3. Vakinhoudelijk en didactisch competent

In het onderwijs zijn kerndoelen opgesteld die ervoor zorgen dat ieder kind een volwaardig lid van de maatschappij kan worden. Hiervoor moet een leerkracht vakinhoudelijk sterk zijn en over de vaardigheden beschikken om kennis over te dragen.

Als leerkracht met de juiste competenties weet je hoe je de leerinhoud afstemt op de individuele verschillen in de klas. Je motiveert leerlingen met hun leertaken, daagt ze uit om het beste uit zichzelf te halen en helpt met het succesvol afronden van taken. Daarnaast leer je kinderen om ook van elkaar en van zichzelf te leren daarmee hun zelfstandigheid te vergroten.

4. Organisatorisch competent

Kinderen kunnen druk zijn. En dan bedoel ik ook echt druk. Het is daarom belangrijk dat je als leerkracht goede organisatorische skills hebt. Een leerkracht die organisatorisch competent is, zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte sfeer in de klas. Je zorgt voor een rustige leeromgeving waarin een goede balans is tussen leren en ontspanning.

5. Competent in het samenwerken met collega’s

Als leerkracht is niet alleen een prettige sfeer in de klas belangrijk, ook de onderlinge sfeer tussen collega’s is belangrijk voor een goed functionerende school. Een hecht team van collega’s is natuurlijk ook gewoon veel leuker!

6. Competent in het samenwerken met de omgeving

Je bent als leerkracht verantwoordelijk voor goede communicatie. Niet alleen met je leerlingen en collega’s, maar ook met ouders. Je bent het eerste aanspreekpunt van ouders en brengt ze op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind, bespreekt eventuele leer- of gedragsproblemen en brengt de ouders op de hoogte van vorderingen.

Je krijgt als leerkracht ook te maken met instellingen buiten de school. Ook deze samenwerkingen vragen om een competente leerkracht.

7. Competent in reflecteren en ontwikkelen

Het is belangrijk voor een leerkracht om open te staan voor nieuwe ontwikkelen en hierop te reflecteren. Daarnaast kun je als leerkracht jezelf beoordelen op je gedrag en jezelf verbeteren door inzicht in je manier van lesgeven en de omgang met anderen.

Lees ook

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 1.8 / 2. Aantal stemmen 5

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.