Artikel
22 jun '23
22 juni '23
5 min

Ontslag met een vast contract: dit moet je weten

Als je een vast contract hebt en plotseling geconfronteerd wordt met ontslag, is het belangrijk om te weten waar je staat en wat je kunt doen. Gelukkig ben je in deze situatie niet helemaal aan je lot overgelaten en hebben we hiervoor een duidelijke wet- en regelgeving. In dit artikel kijken we naar wat wel en niet mag als het gaat om ontslag met een vast contract.

Kun je ontslagen worden met een vast contract?

Je mag niet zomaar ontslagen worden als je een vast contract hebt. Er moet een geldige reden zijn voor het ontslag. Denk aan slecht functioneren, bedrijfseconomische redenen of een reorganisatie.

Ontslagprocedure

Jouw werkgever kan ook niet zomaar met een vuist op tafel slaan en zeggen: “Je bent ontslagen, om deze reden. Bekijk het verder maar.” Er is een procedure die gevolgd moet worden. Allereerst moet je werkgever je schriftelijk op de hoogte stellen van het ontslag. Een formele ontslagbrief is vereist, waarin de reden voor ontslag duidelijk wordt uitgelegd. Als ze het ontslag op een post-it briefje schrijven en het stiekem op je bureau plakken, kun je dat dus gerust betwisten.

Opzegtermijn

Je werkgever heeft een opzegtermijn voordat je definitief moet vertrekken. Dit geeft je wat tijd om jezelf te herpakken, je cv bij te werken en je innerlijke persoonlijke cheerleader tevoorschijn te halen. Dus geen paniek, je hebt wat ademruimte. Hoe lang de opzegtermijn is, dat hangt af van hoe lang je in dienst bent. Check hier hoe dat voor jouw situatie is.

Ontslag aanvechten

Als je het ronduit oneens bent met het ontslag of als je denkt dat het misschien onterecht is, kun je in verweer gaan. Laat je innerlijke advocaat los en zorg ervoor dat je de juiste argumenten en bewijzen hebt om je zaak te ondersteunen. Maar zoek vooral ook juridische hulp voordat je zelf in de tegenaanval gaat.

Transitievergoeding bij ontslag

Je hebt recht op een transitievergoeding als je ontslagen wordt, ongeacht de duur van je dienstverband. Dit geldt dus ook bij ontslag met een vast contract, en tegenwoordig zelfs als je minder dan twee jaar in dienst bent geweest.

Let op: er zijn enkele uitzonderingen waarin je geen recht hebt op een transitievergoeding, zoals ontslag op staande voet vanwege ernstig wangedrag.

Kun je ontslagen worden tijdens ziekte?

Wanneer je ziek bent, ben je als medewerker extra beschermd tegen ontslag. Volgens de Wet verbetering Poortwachter heeft een werkgever namelijk een re-integratieverplichting. Dit houdt in dat je werkgever zich moet inspannen om je in staat te stellen je werk te blijven doen of om passend werk binnen het bedrijf aan te bieden.

Word je ontslagen tijdens ziekte dan is er altijd toetsing door het UWV of de kantonrechter. Dit geldt met name wanneer het ontslag plaatsvindt na twee jaar ziekte. Het UWV of de kantonrechter beoordeelt of er voldoende re-integratie-inspanningen zijn geleverd en of er een geldige reden is voor het ontslag.

Kun je ontslagen worden tijdens zwangerschap?

Volgens de Nederlandse wetgeving is het verboden om een medewerker te ontslaan op grond van zwangerschap. Dit geldt zowel voor vrouwen met een tijdelijk contract als met een vast contract. Een werkgever kan je alleen ontslaan tijdens je zwangerschap als er sprake is van een geldige reden die niets te maken heeft met je zwangerschap.

Kun je ontslagen worden als je staakt?

Werkgevers mogen je niet ontslaan puur vanwege je deelname aan een staking. Dit is vastgelegd in de Wet op het stakingsrecht. Het kan wel zo zijn dat er andere redenen voor ontslag zijn, die niets te maken hebben met de staking, zoals economische omstandigheden of individueel disfunctioneren.

Kun je ontslagen worden zonder waarschuwing?

In sommige gevallen kan een werkgever ontslag op staande voet geven zonder voorafgaande waarschuwing. Bijvoorbeeld bij ernstig wangedrag of diefstal. Dit moet echter een uitzonderlijke situatie zijn en de werkgever moet een dringende reden hebben die het onmiddellijke ontslag rechtvaardigt.

Op staande voet

Bij ontslag op staande voet vervalt je recht op een WW-uitkering. Ook de transitievergoeding vervalt. Dit komt omdat ontslag op staande voet alleen mogelijk is bij ernstige misdragingen en het dus je eigen schuld is dat je jouw baan kwijt bent. Denk aan stelen, fraude of werkweigering zonder goede reden.

De werkgever moet je meteen op de hoogte stellen van het ontslag en de reden. Je arbeidsovereenkomst wordt per direct beëindigd en de werkgever hoeft hiervoor niet eerst naar de kantonrechter. Wel heb jij de mogelijkheid om het ontslag aan te vechten. Dit moet dan binnen twee maanden en loopt via de rechter.

Conclusie

Ontslag met een vast contract kan en mag, maar hier zijn duidelijke regels voor en je hebt wel degelijk rechten en mogelijkheden om voor jezelf op te komen. Informeer jezelf, volg de juiste procedures en laat eventueel je verweer horen als dat nodig is. Het is jouw carrière, en je verdient een eerlijke behandeling. Dus houd je hoofd omhoog, je cv scherp en je humor intact. Je komt hier sterker uit.

Miranda de Ruijter
Redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 1.8 / 2. Aantal stemmen 6

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.