Artikel
4 nov '22
4 november '22
7 min

Dit staat je te wachten bij een reorganisatie

Maandagochtend 9.00 uur. Je staat met je team bij elkaar om de dag af te trappen. Hoe staan we ervoor? Wie pakt wat op en hebben we elkaars hulp nodig? Nu je toch allemaal bij elkaar staat heeft je leidinggevende ook nog nieuws: er komt een reorganisatie aan. Kak. Die zag je dan wel een beetje aankomen maar je verkeert toch lichtelijk in shock. Of ja, lichtelijk...

Wat een start van de week. Je ziet door alle beren op de weg, de weg even niet meer. Logisch ook natuurlijk. Wat gaat er op je afkomen en wat brengt de toekomst? In dit artikel lees je wat een reorganisatie voor jou kan betekenen.

Wat houdt een reorganisatie in?

Reorganiseren klinkt enorm negatief omdat we het al snel associëren met massaontslag. Maar dit hoeft niet altijd het gevolg te zijn. Om goed te begrijpen welke impact een reorganisatie kan hebben, is het belangrijk om te weten wat het nou precies is. Een reorganisatie is letterlijk het opnieuw organiseren van een onderneming. De huidige manier van werken wordt (deels) ingeruild voor een andere manier van werken, vaak met medewerkers die overbodig zijn of die op een andere plaats beter tot hun recht komen.

Wat zijn redenen voor reorganisatie?

Als een organisatie in zwaar weer terechtkomt, kan het noodzakelijk zijn om een reorganisatie door te voeren. Als de organisatie niet reorganiseert kan het zo zijn dat ze het op de lange termijn niet overleven. Er is dan een bedrijfseconomische reden voor de reorganisatie. Met andere woorden: er verdwijnt werk als gevolg van:

  • Grote financiële verliezen (nu of op korte termijn) die niet zomaar opgelost worden zonder actie te ondernemen;
  • Technologische ontwikkelingen;
  • Overname of fusie.

Een reden voor reorganisatie kan ook zijn dat de doelstellingen op de huidige manier niet behaald worden. Vaak wordt voor zo’n reorganisatie langer de tijd genomen en wordt deze gefaseerd uitgewerkt. Je hoort bijvoorbeeld vandaag dat alles er over 3 jaar anders uit zal zien en de eerste fase wordt nu in gang gezet. Ook best spannend natuurlijk maar je bent nog even ‘veilig’.

Veranderingen, die een reorganisatie teweegbrengt, leveren vaak veel druk en de nodige emotie op. Het is over het algemeen gewoon geen fijne tijd. Voor de organisatie én voor jou is het belangrijker dan ooit dat er duidelijkheid wordt gegeven over wat er gaat gebeuren. Open communicatie is key.

Wie wordt ontslagen bij een reorganisatie?

Om die vraag te beantwoorden is het goed om te weten dat als een werkgever reorganiseert, de bestaande functies onderverdeeld worden in vier groepen:

  • De blijffunctie. Hierin vinden niet of nauwelijks wijzigingen plaats. De functie blijft. De medewerkers in deze functie hoeven niet bang te zijn boventallig te worden verklaard en raken hun baan dus niet kwijt bij deze reorganisatie;
  • De veranderfunctie. De inhoud van de functie wijzigt ingrijpend. Werkzaamheden worden opnieuw ingedeeld en medewerkers in deze functie kunnen boventallig raken als de nieuwe functie niet bij ze past;
  • De krimpfunctie. Hierin wordt een deel van de medewerkers boventallig verklaard terwijl de rest blijft zitten waar hij/zij zit. Er blijven dus mensen dit werk doen, maar een stuk minder dan voorheen;
  • De verdwijnfunctie. Deze functie verdwijnt volledig en alle medewerkers raken boventallig.

Boventalligheid kán leiden tot ontslag. Boventalligheid kan ook leiden tot een functiewijziging bij dezelfde werkgever.

Voor de functies die geschrapt worden, geldt dat een werkgever eerst afscheid moet nemen van mensen met een tijdelijk contract, voordat medewerkers met een vast contract ontslagen mogen worden. Weet je al dat jij zonder werk komt te zitten? Met deze tips kom je goed door die periode heen.

Reorganisatie, maar je kan wel blijven

Reorganisatie hoeft dus niet perse te betekenen dat er banen op het spel staan. In veel gevallen komen de huidige functies er anders uit te zien of wordt door het natuurlijke verloop (mensen vinden op eigen initiatief een andere baan of groeien door naar een andere functie) het te veel aan mensen opgelost. Een enorme opluchting natuurlijk als je kan blijven.
Maar, als ‘achterblijver’ kun je het ook zwaar hebben. Je ziet namelijk dat een deel van je collega’s weggaat. Dat kan best wat impact op je hebben. Als blijver moet je de draad weer oppakken, vaak in een andere functie of in een nieuw team en zo’n stoelendans is steeds flink schakelen.

Probeer niet mee te gaan met de negatieve sfeer die misschien is ontstaan, maar denk mee met de organisatie om er samen uit te komen.

Eind goed, al goed?

Weet dat niemand staat te springen als er een reorganisatie plaatsvindt. Het is een onzekere periode voor iedereen. Zowel voor het management als voor de medewerkers. Het is daarom belangrijk dat je betrokken blijft bij de stappen die genomen worden, waarin transparante en duidelijke communicatie een must is. En of je nu wel of niet mag blijven, bekijk de toekomst met een positieve blik. Het kan je namelijk net zo veel brengen als dat het je ‘kost’. En misschien zelfs meer.

Wanneer je bij een reorganisatie op straat komt te staan moet dat even landen. Dat is hartstikke logisch. In het begin zul je misschien die positieve kant niet willen/kunnen zien. Maar wanneer dat landen een beetje gelukt is, lees deze alinea dan nog eens. Het is namelijk ook een tijd waarin je voor jezelf op een rijtje kunt zetten wat je graag in een toekomstige baan terug wil zien. Waar ben je goed in en waar ligt je kracht? Kijk naar wat jou gelukkig maakt. Dit helpt je om gericht op zoek te gaan naar een nieuwe baan waar jij echt weer werkgeluk vindt.

Veelgestelde vragen over een reorganisatie

Mag mijn werkgever mijn functie zomaar wijzigen?

In je contract, cao of bedrijfsreglement kan staan dat jouw werkgever je arbeidsvoorwaarden zonder jouw toestemming mag wijzigen. Dit heet een ‘wijzigingsbeding’. De werkgever moet daarvoor wel een zwaarwegend bedrijfsbelang hebben. Dat betekent dat het niet wijzigen van jouw functie ernstige gevolgen heeft voor de werkgever. Een reorganisatie kan zo’n zwaarwegend bedrijfsbelang zijn. Is er geen wijzigingsbeding? Dan mag de werkgever onder bepaalde omstandigheden toch jouw functie wijzigen. Wil je hier meer over weten dan kun je het beste contact opnemen met een arbeidsrechtspecialist of jurist.

Mijn contract wordt beëindigd, wat nu?

Kom je op straat te staan bij een reorganisatie, dan is de kans groot dat er gekozen wordt voor een vaststellingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst is een contract waarmee de werkgever en de medewerker het dienstverband vrijwillig, met wederzijds goedvinden kunnen beëindigen. Een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV is dan niet nodig. In de overeenkomst worden de voorwaarden waaronder je contract beëindigd wordt vastgelegd. Denk aan de transitievergoeding, afspraken rondom een eerder getekend concurrentiebeding, inleveren van bedrijfseigendommen en de eindafrekening.

Vaststellingsovereenkomst: heb ik recht op een uitkering?

Bij een vaststellingsovereenkomst gaat het dan wel over ontslag met wederzijds goedvinden, maar dat veegt jouw recht op een WW-uitkering niet weg. Voldoe je aan de standaard voorwaarden voor WW, dan heb je ook met een vaststellingsovereenkomst nog gewoon recht hierop. Het is daarvoor wel van belang dat jouw ontslag in de vaststellingsovereenkomst op de goede manier omschreven wordt. Wil je zeker zijn dat jouw vaststellingsovereenkomst goed is? Laat dan een arbeidsrechtspecialist de overeenkomst checken voordat je ondertekent.

Krijg ik een transitievergoeding?

De transitievergoeding is een vergoeding om je op weg te helpen in de transitie naar een nieuwe baan. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van je maandsalaris en de duur van je dienstverband. Meer informatie en een rekentool kun je vinden op deze website

Miranda de Ruijter
Redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.