Artikel
21 mrt '22
21 maart '22
5 min

Ouderschapsverlof: dit verandert er

Vanaf 2 augustus 2022 heb je als kersverse ouder recht op ruim twee maanden betaald ouderschapsverlof. Nu is ouderschapsverlof nog onbetaald, tenzij het anders in je cao staat. De nieuwe wet is aangenomen op aandringen van de Europese Unie. Zij vonden dat het tijd werd voor minimumeisen. In dit artikel lees je wat er precies verandert én wat dit voor jou betekent.

Verschillende soorten verlof

Laten we eerst even scherpstellen waar we het in dit artikel over hebben. De overheid heeft namelijk meerdere soorten verloven opgesteld waar je eventueel recht op hebt bij de komst van een kind. Die termen zijn soms moeilijk van elkaar te onderscheiden. Ouderschapsverlof kan bijvoorbeeld verward worden met kraam-, partner- of zorgverlof. Nu komt daar nog betaald ouderschapsverlof bij.

Wat is ouderschapsverlof?

Ouders met een arbeidsovereenkomst mogen ouderschapsverlof opnemen om tijdelijk minder te werken en meer tijd door te brengen met hun kind. Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling waarvan je gebruik kan maken als je kinderen hebt onder de 8 jaar. Dit kunnen jouw eigen kinderen zijn, maar je hebt het recht ook als je een adoptiekind, pleegkind of een stiefkind hebt dat bij jou woont en voor wie je zorgt. Wie aanspraak maakt op dit verlof, kan tijdelijk minder werken en dus meer tijd doorbrengen met het gezin. Je hebt in totaal recht op maximaal 26 werkweken ouderschapsverlof. Wil je weten hoeveel uur dat is, dan geldt de volgende rekensom:

26 x jouw formele arbeidsduur per week = ouderschapsverlofuren

Het gaat daarbij om de arbeidsduur die in je arbeidsovereenkomst afgesproken is. Staat in jouw arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld een omvang van 32 uur? Dan heb je recht op maximaal (26 x 32) 832 uur ouderschapsverlof.

Tot nu toe werd je salaris tijdens deze uren niet doorbetaald, maar dat verandert vanaf 2 augustus 2022. Vanaf die datum kunnen ouders met een arbeidsovereenkomst negen werkweken hiervan betaald ouderschapsverlof opnemen.

Hoe werkt het ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022? 

Vanaf 2 augustus 2022 heb je recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. Het is de bedoeling dat je dit verlof in het eerste levensjaar van je kind opneemt. Gedurende die negen weken krijg je 70 procent van je (maximum) dagloon uitgekeerd door het UWV. Het doel van deze nieuwe wetgeving? Ouders laten wennen aan de nieuwe gezinssituatie én de ruimte geven om na te denken over het combineren van zorg en werk.

In totaal blijf je recht houden op 26 weken ouderschapsverlof in de eerste acht levensjaren van je kind. Realiseer je wel dat alleen de eerste negen weken (deels) betaald zijn. Uiteraard kun je langer van je nieuwe gezinssituatie genieten zonder evenveel te werken, maar die weken zijn dan onbetaald.

Wat als je voor die tijd al ouderschapsverlof wilt opnemen?

Wil je voor 2 augustus 2022 ouderschapsverlof opnemen? Dan krijg je helaas niet doorbetaald, tenzij er iets anders in je cao staat. Wél kun je als partner naast de vijf dagen geboorteverlof een beroep doen op de WIEG: Wet invoering extra geboorteverlof. Mensen in loondienst kunnen dan vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt de partner 70 procent van zijn (maximum) dagloon, in de vorm van een UWV-uitkering. Het aanvragen van dit verlof moet wel binnen vier weken nadat het kind is geboren. Dit geldt ook als het kind eerst nog een tijdje in het ziekenhuis moet verblijven. De periode van vier weken verschuift daardoor niet. Het aanvullend geboorteverlof moet binnen zes maanden na de geboorte van het kind opgenomen zijn.

Kun je als partner na 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof (negen weken), geboorteverlof én aanvullend geboorteverlof opnemen?

Ja, dat kan. Als je bijvoorbeeld vijf dagen per week werkt en jouw partner krijgt op 1 september 2022 een kind, dan heb je recht op:

Dus in totaal 15 werkweken betaald verlof.

Kun je betaald ouderschap opnemen als je kindje voor 2 augustus 2022 geboren is?

Ja, dat kan. Het betaald ouderschapsverlof geldt (per 2 augustus 2022) ook voor ouders die vóór de invoering van de wet een kind kregen. Wel gelden er dan een aantal vereisten. Zo moet het kind op het moment dat de wet ingaat jonger dan 1 jaar zijn. Ook mag je nog niet het volledige recht (26 keer de arbeidsduur per week) opgenomen hebben.

Waarom wordt het verlof rondom geboorte steeds verder uitgebreid?

Met de nieuwe regeling wil de overheid ouders helpen om samen zo goed mogelijk te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Waar de partner voorheen snel weer aan het werk ging, is er nu steeds meer aandacht voor de binding met het kind en een gezonde zorgtaakverdeling.

Want als je als partner vanaf het begin meer betrokken bent bij je kind, is de kans groter dat je later meer zorgtaken op je neemt. Je bent bijvoorbeeld sneller bereid om een dag minder te gaan werken om voor je kind te zorgen. En dat is wel zo fijn voor moeders die hun carrière na een welverdiend verlof weer op willen pakken. Met andere woorden: de nieuwe wet moet de kloof tussen mannen en vrouwen dichten. Met deze verloven krijg je als kersverse ouder bovendien de kans om je volledig te focussen op je geliefde, je kind en de nieuwe situatie, zonder je druk te maken over je werk. Dat komt later weer!

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 2 / 2. Aantal stemmen 7

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.